Fits dolls up to 20”

Zig Zag Feeding Seat

$17.00Price